Ne propustite akcijske cijene jos samo danas, a uz kod MNLY10 ostvari dodatnih 10% popusta na cjelokupni asortiman uključujući i na asortiman na sniženju.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Osvoji MNLY 2-u-1 proizvod za bradu“

Pravilnik za mnly.eu

22.12.2020

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Osvoji MNLY 2-u-1 proizvod za bradu“

Pravilnik za mnly.eu

22.12.2020

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Cosmetic code d.o.o., Puškarićeva ulica 18, 10250 Lučko (Zagreb), Republika Hrvatska. OIB: 68361104551 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj „Osvoji MNLY 2-u-1 proizvod za bradu“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Instagram stranici mnly.eu (u daljnjem tekstu: mnly.eu).

Natječaj traje od 22.12.2020., od 21 h, do 29.12.2020., do 22 h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi za sudjelovanje na Natječaju, dalje se u tekstu naziva Sudionikom. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj web stranici www.mnly.hr.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora te članova njihovih užih obitelji (roditelji, sestre i braća, supružnici, djeca), kao i svih drugih osoba koje su sudjelovale u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj Natječaja je da Sudionik u komentaru na mnly.eu osmisli i napiše kreativni reklamni slogan za proizvod MNLY 2-u-1 aftershave i dnevnu kremu.

Organizator neće imati pristup korisnikovim podacima, osim onih podataka koji su javno dostupni na društvenoj mreži Instagram. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnicima će se smatrati troje Sudionika Natječaja koji su prema odabiru stručnog žirija ponudili najkreativnija rješenja postavljenog zadatka.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 15. ovih Pravila.

Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od:

Tri 2-u-1 aftershave i dnevna krema proizvoda brenda MNLY.

Jedan Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Po završetku Natječaja, MNLY tim će obavijestiti dobitnika o osvojenoj nagradi putem Instagram storyja te u komentaru nagradne objave.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Rok dostave nagrade je 20 dana od dana proglašenja dobitnika.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

prekrše Pravila;

ne odgovore na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostave netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njima u kontakt;

se ne pridržavaju teme Natječaja;

sadržaj koji objavljuju ima uvredljivu ili vulgarnu konotaciju, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

 

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i gube pravo na ikakvu nagradu. Više igrača s istom email ili kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Instagram Natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti u marketinške svrhe bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video materijalu, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja tvrtki Cosmetic code d.o.o., a ne Instagramu. Instagram je javna platforma i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj ispod Instagram objave s Natječajem, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Instagram ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se da, ukoliko Sudionici objave bilo kakav sadržaj ispod Instagram objave s Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom, Sudionici daju tvrtki Cosmetic code d.o.o. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

Članak 12: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke, kao i osobne podatke osobe kojoj će se slati nagrada, a koje su Sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona), te se isti koriste u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka Natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka, ali i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

1. kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade

2. dostavljanje nagrade Sudioniku.

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na cosmetic.code.web@gmail.com imaju pravo:

1. zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio

2. zatražiti pristup informacijama o svrhama za koje se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio

3. zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio

4. zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio

5. zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način

6. uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA / PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njegov račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 15: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici će biti objavljeni u komentaru ispod objave sa zadatkom na službenoj Instagram stranici mnly.eu, kao i na Instagram storyju istoga profila. Po završetku Natječaja, bit će objavljeno troje dobitnika.

Članak 16: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 17: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Natječaja, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 18: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, pri čemu se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Instagram stranici mnly.eu.